антонiм


антонiм
qarama-qarşı manalı söz, antonim

Українсько-турецький словник. 2009.